Fizetési ütemezés új lakás vásárlásakor

XIII. ker. Anygalföldi Társasház

Hasznos információk

XIII. ker. Angyalföld-kertvárosi társasház: Regisztráció, szerződéskötés, fizetési feltételek, birtokba adás

FIZETÉSI ÜTEMEZÉS 

 

Ütem    Bruttó Vételárrész                             Fázis
I.           Bruttó vételár 10%-a                        Előszerződés aláírását követő 2 munkanapon belül, mint foglaló
II.          Bruttó vételár 10%-a                        Előszerződés aláírását követő 2 munkanapon belül, mint vételárrész
III.        Bruttó vételár 30%-a                      Szerkezetkész állapot (fő- és válaszfalazatok nélkül) eléréséről szóló Eladói tájékoztatást követő 5 munkanapon belül, mint vételárrész (várható határidő: 2022.09.30.)
IV.        Bruttó vételár 40%-a                        Emelt szintű szerkezetkész állapot eléréséről szóló Eladói tájékoztatást követő 5 munkanapon belül, mint vételárrész (várható          határidő: 2023.04.30.)
V.          Bruttó vételár 10%-a – 100.000Ft    Végleges használatbavételi engedély megszerzéséről szóló Eladói tájékoztatást követő 5 munkanapon belül ,mint vételárrész.       

VI.         100.000 Ft                                        Földhivatal általi társasház megalapításáról szóló Eladói tájékoztatást követő 5 munkanapon belül, mint vételár hátralék.

 

Regisztrációkor 1.000.000 Ft.- a szerződéskötési biztosíték.

A fizetés hat részletben, a készültségi foknak megfelelően, mindig utólag történik. Amennyiben a vevő az építkezés későbbi ütemében kapcsolódik be, úgy a készültségi foknak megfelelő rész fizetendő.

A fenti fizetési ütemezés önerős lakásvásárlás esetén érvényes.

Természetesen vásárlóink bankhitelével, CSOK-kal, vagy esetleges lakástakarék-pénztárral kapcsolatos tartalmi és formai követelményeit beépítjük az adásvételi szerződésbe, az ezekre vonatkozó összegek az önerős részt követik a fizetési ütemezésben.

 

 

A VÉTELÁRON FELÜLI KÖLTSÉGEK:

 

1. Földhivatali eljárási díj

A végleges adásvételi szerződés megkötését követően a szerződés beadásra kerül a területileg illetékes földhivatal felé. Ennek díja 6.600 Ft / helyrajziszám

A teljes vételár megfizetését követően a beruházó beadja a tulajdonjog bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatot, a földhivatal ez alapján jegyzi be a vevő tulajdonjogát. Ennek díja 6.600 Ft / helyrajziszám

 

2. Illeték

Az újépítésű ingatlanokra az alábbi kedvezmények vonatkoznak, melyeket a végszerződés megkötésével egyidejűleg a B400-as NAV adatlapon kerül feltüntetésre.

Ha a lakás bruttó vételára 30.000.000,- Ft feletti, akkor a teljes vételárra vonatkozólag kell megfizetni a 4% illetéket.

Gépkocsibeállóra és tárolóra az illeték mértéke szintén egységesen 4%, ezekre semmilyen kedvezmény nem vonatkozik.

Illetékkedvezmények:

Itv. 21. § (2) bek. alapján, a vásárlást megelőző három éven belül vagy azt követő egy éven belül eladott másik lakástulajdon esetén az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon- terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének különbözete.

Itv. 26. § (1) bek. f.) pontja szerint mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól: a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett – ideértve az ingatlan- nyilvántartásban nem a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett – ideértve az ingatlan-nyilvántartásban nem lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott és ténylegesen sem lakás céljára használt épület átalakításával, továbbá a lakóépület bővítésével (pl. tetőtér-beépítéssel) létesített – 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása. Amennyiben az új lakás forgalmi értéke nem haladja meg a 30 millió forintot és a vagyonszerző másik lakástulajdon eladását nem igazolja, akkor a megállapított illetékből nem kell megfizetni azt az összeget, amely akkor járna, ha a lakás forgalmi értéke 15 millió forint lenne. Ilyen lakás tulajdoni hányada esetén a kedvezmény a 15 millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos részére illeti meg a vagyonszerzőt.

Itv. 26. § (1a) bek. f.) pontja szerint mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól: a lakás tulajdonjogának, lakás tulajdoni hányadának az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2020. október 1-jén hatályos 1. § a) pontja, vagy a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2020. október 1-jén hatályos 1. § (2) bekezdése szerinti családi otthonteremtési kedvezmény (a továbbiakban együtt: családi otthonteremtési kedvezmény) felhasználásával történő megvásárlása.

 

3. Ügyvédi szerződéskötés díja: A bruttó vételár 0,5%-a + Áfa